Marek Miszkiel

Partner
Telefon: +48 22 420 59 59

Marek posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w ich bieżącej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z branży budowlanej i inwestycyjnej. Wielokrotnie uczestniczył w badaniach prawnych (due dilligence) nieruchomości oraz spółek. Marek specjalizuje się również w sporach gospodarczych, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu interesów przedsiębiorców w toku postępowania upadłościowego, zarówno jako wierzycieli jak i upadłych.

Spory sądowe i arbitraż

Nieruchomości

Upadłość i restrukturyzacja

Radca prawny

Co-Head of Bankruptcy and Restructuring w act BSWW legal & tax

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego i Europejskiego organizowaną przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem w Michigan

Polski

Angielski