Mariusz Grochowski

Senior Associate
Telefon: +48 22 420 59 59

Mariusz specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym oraz prawie procesowym. Zajmuje się również prawem korporacyjnym i bieżącą obsługą spółek prawa handlowego oraz współpracuje przy projektach nieruchomościowych. Doradza także klientom włoskojęzycznym.

Spory sądowe i arbitraż

Prawo spółek

Prawo pracy

Italian Desk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

W tym samym czasie ukończył z wyróżnieniem filologię włoską na Uniwersytecie Jagiellońskim

Swoje kompetencje w zakresie włoskiego języka prawniczego rozwinął w ramach Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego

Ukończył również program LL.M. in American Law Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, Columbus School of Law w Waszyngtonie oraz studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie

Polski

Angielski

Włóski