Michał Sołtyszewski

Partner
Telefon: +48 22 420 59 59

Michał specjalizuje się w prawie nieruchomości (prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, wywłaszczanie nieruchomości, ochrona konserwatorska), prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym. Wielokrotnie prowadził procesy due diligence nieruchomości położonych w ponad 25 miastach, w tym w największych miastach w Polsce, przeznaczonych pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, parków handlowych, biurowców klasy A, hal magazynowych i centrów logistycznych oraz osiedli mieszkaniowych. Doradza m.in. na rzecz Grupy Buma, Grupy Adventum, Echo Investment, YIT Development, HB Reavis, Unidevelopment, ECC Real Estate, P3 Logistic Parks oraz Strabag.

Nieruchomości

Procesy inwestycyjne, infrastrukturalne, energetyczne i petrochemiczne

Adwokat

Ukończył studia prawnicze na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe „Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Polski

Angielski