Piotr Giżyński

Senior Associate
Telefon: +48 22 420 59 59

Piotr specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie nieruchomości oraz prawie pracy. Posiada ponadto bogate doświadczenie w zakresie prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód osobowych i majątkowych oraz uczestniczył w badaniach due diligence nieruchomości. W obszarze jego zainteresowań znajduje się również prawo cywilne procesowe i prawo budowlane.

Spory sądowe i arbitraż

Prawo karne gospodarcze

Prawo pracy

Nieruchomości

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizowane we współpracy z University of Florida Levin College of Law

Polski

Angielski

Niemiecki