Piotr Smołuch

Managing partner
Telefon: +48 22 420 59 59

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze rynków kapitałowych. Przeprowadził i nadzorował prawie 500 emisji obligacji, zarówno w ramach transakcji prywatnych, jak i notowanych na Catalyst. Doradzał w projektach strukturyzowanych długiem w transakcjach project finance, mezzanine i cross border na łączną kwotę 6 mld zł. Zakres jego praktyki obejmuje także doradztwo przy przejęciach znacznych pakietów akcji na rynku regulowanym oraz tworzeniu struktur w transakcjach typu private equity, w tym M&A, IPO oraz PIPE, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji dla instytucji finansowych. Bierze udział w sporządzaniu prospektów i memorandów informacyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego oraz wybranymi obszarami z dziedziny restrukturyzacji przedsiębiorstw. Zasiadał w Radach Nadzorczych MR Bank S.A. (obecnie SGB Bank S.A.), Big Vent S.A. oraz Bone Vitea S.A. Rekomendowany w kategorii rynki kapitałowe: dług przez Chambers Europe 2021 oraz w dziedzinie rynków kapitałowych przez The Legal 500 EMEA 2021.

Rekomendowany przez Chambers Europe 2021 w kategorii rynki kapitałowe: dług
Rekomendowany przez The Legal 500 EMEA w dziedzinie rynków kapitałowych

Rynki kapitałowe: Obligacje

Finansowanie inwestycji

Prawo spółek

Fuzje i przejęcia

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Polski

Angielski