Piotr Wojnar

Partner zarządzający
Telefon: +48 22 420 59 59

Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi korporacyjnej spółek, w tym w szczególności spółek publicznych. Posiada także bogatą praktykę sądową w sprawach gospodarczych, zarówno cywilnych, administracyjnych, jak i karnych. Doradzał m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji (m.in. COMP S.A., Bank BPS S.A.) Przeprowadzał transakcje fuzji i przejęć spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych (m. in. Novitus S.A., ZUK, Elzab S.A.). Uczestniczył w tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych (m.in. TMS S.A., Analizy Online Asset Management S.A., IFM S.A., Opera TFI S.A.). Piotr Wojnar był członkiem licznych Rad Nadzorczych. W chwili obecnej pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. Rekomendowany w dziedzinie rynków kapitałowych, prawa handlowego, prawa spółek oraz fuzji i przejęć a także prawa karnego gospodarczego przez The Legal 500 EMEA 2020 – jeden z najbardziej uznanych międzynarodowych rankingów prawniczych. Współkierowaną przez Piotra praktykę prawa karnego gospodarczego The Legal 500 EMEA plasuje w czołówce polskich kancelarii doradzających w tym zakresie.

Rekomendowany przez The Legal 500 EMEA w dziedzinie rynków kapitałowych
Rekomendowany przez The Legal 500 EMEA w dziedzinie prawa handlowego, prawa spółek oraz fuzji i przejęć
Rekomendowany przez The Legal 500 EMEA w kategorii prawo karne gospodarcze  

Rynki kapitałowe

Prawo spólek

Fuzje i przejęcia

Spory sądowe i arbitraż

Prawo karne gospodarcze

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Polski

Angielski