Mgr. Marek Vašíček

Junior advokátsky koncipient
Telefón: +421 948 725 764

Marek sa venuje najmä obchodnému právu a správnemu právu. Špecializuje sa na právo životného prostredia a energetické právo. Klientom tiež pomáha s korporátnou agendou a presadzovaním ich nárokov v administratívnych a súdnych konaniach. Členom act MPH advocates tímu je od roku 2022.

Medzinárodné právo a právo EU

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Právo životného prostredia

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Marek sa v rámci svojich doterajších pracovných skúseností venoval právu v oblasti energetiky. Je odborníkom na energetickú legislatívu a jej prepojenie s energetickými trhmi. Podieľal sa tiež na príprave sektorovo špecializovaných zmlúv a zastupovaní firiem v rôznych konaniach pred správnymi orgánmi a súdmi. Klientom pomáha aj s ich každodennou korporátnou agendou.

Marek sa venuje aj právu životného prostredia, a to najmä pre stále rastúcu dôležitosť tejto témy v modernej spoločnosti. Právne poradenstvo poskytuje aj v oblasti správneho práva, ktorá je zaujímavá svojou komplexnosťou a prísnou systematikou.

Marek vyštudoval právo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Počas štúdia pôsobil v advokátskej kancelárii v Brne a po ukončení štúdia pôsobil ako advokátsky koncipient v Bratislave.

Marek poskytuje právne služby v slovenskom, českom a anglickom jazyku, komunikuje v poľskom, francúzskom a talianskom jazyku