JUDr. Adela Hegedüšová

Advokát
Telefón: +421 911 505 555

Poskytuje právne poradenstvo spoločnostiam, korporáciám a podnikateľom pôsobiacim v automobilovom priemysle a v zdravotníctve. Odborník na konkurz a reštrukturalizáciu. Zameriava sa v rámci svojej praxe na právnu pomoc spoločnostiam, ktoré prechádzajú procesmi likvidácie, konkurzu a reštrukturalizácie. Poskytuje pravidelnú právnu pomoc pre klientov v otázkach korporátnej správy, dodržiavania právnych predpisov a vedenia spoločností.

Obchodné právo

Právo obchodných spoločností

M&A

IP

IT

Technológie

Telekomunikácie a Médiá

Medicínske

Farmaceutické právo

Nehnuteľnosti

Výstavba

Regulatorika

Dodržiavani právnych predpisov

Konkurz

Reštrukturalizácia

Advokát

Člen Slovenskej advokátskej komory

Absolvent Fakulty práva Karlovej Univerzity

Úspešne zložila správcovské skúšky v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

Podieľala na projektoch týkajúcich sa liekov a predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Slovenský

Anglický

Nemecký