Mgr. Jana Alušíková

Partner
Telefón: +421 915 790 222

Provides legal services to national and international companies and corporations. Represented leading Slovak banks in high-value financial services disputes concerning loan agreements, declarations of guarantors and damages compensation. Regularly advises key players in the ICT sector on questions of cloud computing, licensing, copyright, development of IT systems and service lease agreements. Clients highly regard her ability to use her knowledge from various legal fields in the process of problem solving.

act legal Slovakia won the award "Law Firm of the Year" in 2017 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia won the award "Law Firm of the Year" in 2018 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia was ranked as "Highly recommended" in 2019 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia was ranked as "Law Firm of the Year " in 2020 in the three categories Telecommunications, IT Law and Litigation.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Restructuring and Insolvency.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Comopetition Law.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Public Procurement.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Tax Law.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the Energy Sector and for Energy Projects.

360° Starostlivosť

Obchodné právo

Právo obchodných spoločností

M&A

Reštrukturalizácie

Insolvencia

Konkurzy

Právo nehnuteľností

IP

IT

Regulatorika

Pracovné právo

Partner MPH od roku 2015

S MPH. Od roku 2009

Člen Slovenskej advokátskej komory

Aboslventka Fakulty práva Univerzity Komenského

Schopnosť prispôsobiť sa potrebám klientov, ako aj jej ústretový prístup

Ako speaker sa pravidelne zúčastňuje seminárov a obchodných konferencií v oblasti ICT a ochrany osobných údajov

Je autorom mnohých článkov zverejňovaných v odborných a podnikateľských časopisoch a periodikách

Slovenský

Anglický

Rozumie Nemecky