Mgr. Jana Alušíková

Partner a advokát
Telefón: +421 915 790 222

Zastupuje dôležitých domácich aj zahraničných klientov vo významných súdnych sporoch, správnych konaniach a arbitrážach, vrátane konaní s medzinárodným presahom. Jana je partnerkou spoločnosti act MPH advocates a medzinárodne uznávanou právnou zástupkyňou.

act MPH advocates was in 2017 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2020 the winning law firm in the categories Litigation (epravo.sk), Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2018 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2021 the winning law firm in the categories Telecommunications, Information technology law (epravo.sk) and Litigation (epravo.sk)
Winner in the Category of Logistics and Transport construction. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
Winner in the Category of Telecommunications, Information Technology Law. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
TOP 10 largest law firms in M&A, Banking & Finance, Real Estate & Development, Intellectual Property, Litigation & Arbitration, Labour law, Restructuring & Insolvency, Regulation & Compliance, Competition law, Commercial contracts
TOP 5 largest law firms in Restructuring and Insolvency
The winner and the best law firm in the Regulation and Compliance category in rankings published by The Slovak Spectator

Bankovníctvo & financie

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Medzinárodné právo a právo EU

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Právo hospodárskej súťaže

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Verejné obstarávanie & PPP

Pôsobí v niekoľkých medzinárodných tímoch, pričom jeden z nich aj úspešne vedie. Ako skúsená právna zástupkyňa radila významnej mediálnej spoločnosti pri výraznom rozšírení jej pôsobenia na Slovensku.

Právne konzultácie poskytuje najsilnejším bankám pôsobiacim v Slovenskej republike, kľúčovým hráčom v oblasti IT&Telco, najväčším developerským spoločnostiam, logistickým firmám, stavebným spoločnostiam a ďalším.

Má vynikajúcu znalosť obchodného práva, participovala na procesoch reštrukturalizácie spoločností, zastupovala klientov v squeeze out procesoch a cezhraničných M&A transakciách.

Zameriava sa predovšetkým na právne otázky týkajúce sa podnikateľskej činnosti, litigácie a prevádzkovania podnikov. Špecializáciou je príprava zmluvnej dokumentácie a zastrešenie negociačného procesu.

Klienti oceňujú jej schopnosť využiť znalosti z rôznych oblastí práva, silnú právnu expertízu a ľudský prístup.

Vďaka výborným komunikačným zručnostiam a profesionálnemu vystupovaniu sa pravidelne zúčastňuje ako speaker na dôležitých seminároch a obchodných konferenciách v oblasti ICT a ochrany osobných údajov.

Je autorkou článkov zverejňovaných na odborných a podnikateľských portáloch a v periodikách.

Slovensky

Anglicky