Mgr. Jana Vasiľová

Advokát
Telefón: +421 908 053 406

Poskytuje právne poradenstvo v širokej škále otázok týkajúcich sa práva ICT, ochrany osobných údajov a korporátnych záležitostí. Má bohaté skúsenosti v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach a konaniach týkajúcich sa konkurzných a reštrukturalizačných sporov. Participovala na národných transakciách M&A a due diligence projektoch. Zaoberá sa aj otázkami týkajúcimi sa rodinného a občianskeho práva, najmä otázkami rodičovských práv a povinností k deťom, platieb výživného, ​​rozvodových konaní alebo zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zastupovala obchodné spoločností v rámci riešenia sporov a pri daňových kontrolách.

360° Starostlivosť

Obchodné právo

Korporátna agenda

M&A

Reštrukturalizácia

Konkurz

Všeobecná prax

Pracovné právo

Zamestnanecká agenda

Duševné vlastníctvo

IT

Technológie

Telekomunikácie & médiá

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Verejné obstarávanie

Správne právo

Daňové právo

Advokát

Člen Slovenskej advokátskej komory od 2011

Absolvent Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave, Program Právo (Mgr.)

Slovenský

Anglický