Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Advokát
Telefón: +421 918 488 880

Poskytuje právne služby domácim a zahraničným korporátnym klientom z viacerých priemyselných segmentov. Poskytuje právne poradenstvo pri riešení rôznych problémov súvisiacich s právom informačných technológii, finančnými záležitosťami, hospodárskou súťažou, verejným obstarávaním a korporátnou agendou. Pravidelne radí klientom vo veciach týkajúcich sa obchodných záležitostí, cezhraničných fúzií a akvizícií.Poskytuje právne služby domácim a zahraničným korporátnym klientom z viacerých priemyselných segmentov. Poskytuje právne poradenstvo pri riešení rôznych problémov súvisiacich s právom informačných technológii, finančnými záležitosťami, hospodárskou súťažou, verejným obstarávaním a korporátnou agendou. Pravidelne radí klientom vo veciach týkajúcich sa obchodných záležitostí, cezhraničných fúzií a akvizícií.Zastupovala klientov pred súdom v súkromnoprávnych sporoch a administratívnych konaniach. Poskytovala právne poradenstvo verejným obstarávateľom/obstarávateľom v otázkach súvisiacich s právnymi predpismi na úseku verejného obstarávania.

360° Starostlivosť

M&A

Obchodné právo

Právo obchodných spoločností

IP

IT

Nehnuteľnosti

Výstavba

Telekomunikácie a médiá

Verejné obstarávanie a PPP

Sporová agenda

Pracovné právo

Regulatorika

Ochrana osobných údajov

Advokát

Člen Slovenskej advokátskej komory

S MPH od roku 2016

V minulosti pôsobila ako Junior Associate a Associate vo významnej advokátskej kancelárií v rámci Českého a Slovenského trhu

Získala skúsenosti s exekučným konaním počas jej pôsobenia v exekútorskom úrade

Špecializuje sa na ochranu osobných údajov

Absolventka Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy

Titul z ekonómie, marketingu a strategického manažmentu z Univerzity Komenského

Ďalšie vzdelávanie na Univerzite Malta

 

Schopnosť predvídať problémy a prichádzať s riešeniami

Publikuje v odborných a podnikateľských periodikách a časopisoch

Pravidelne vystupuje na konferenciách a seminároch zameraných na oblasť práva informačných technológii

Slovenský

Anglický

Český