Mgr. et Mgr. Katarína Kasalová

Partner and Attorney at law
Telefón: +421 918 488 880

Katarína je skúsenou advokátkou a čerstvou partnerkou spoločnosti act MPH advocates. Pravidelne obhajuje meno významných klientov v súdnych, ako aj správnych konaniach. Podieľala sa na viacerých projektoch zameraných na akvizíciu významných spoločností v oblasti informačných technológií, zdravotníctva, médií, poľnohospodárstva, či platobných služieb.

act MPH advocates was in 2017 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2018 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2020 the winning law firm in the categories Litigation (epravo.sk), Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2021 the winning law firm in the categories Telecommunications, Information technology law (epravo.sk) and Litigation (epravo.sk)
Winner in the Category of Telecommunications, Information Technology Law. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
Winner in the Category of Logistics and Transport construction. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
The winner and the best law firm in the Regulation and Compliance category in rankings published by The Slovak Spectator
TOP 10 largest law firms in M&A, Banking & Finance, Real Estate & Development, Intellectual Property, Litigation & Arbitration, Labour law, Restructuring & Insolvency, Regulation & Compliance, Competition law, Commercial contracts
TOP 5 largest law firms in Restructuring and Insolvency

Bankovníctvo & financie

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Medzinárodné právo a právo EU

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Právo hospodárskej súťaže

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Právo životného prostredia

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Verejné obstarávanie & PPP

Poskytovala právne poradenstvo pri cezhraničnom odpredaji priemyselného parku a nadobudnutí majetkovej účasti vo výrobnom podniku.

Klientom radí v otázkach týkajúcich sa financovania, ochrany životného prostredia, regulácie hospodárskej súťaže a korporátnej agendy.

Bola súčasťou právnych tímov a poradcov, ktorí zastrešovali komplexné developerské a IT projekty a procesy verejného obstarávania, či už na strane verejných obstarávateľov alebo uchádzačov.

Je dlhoročným sparring partnerom a pravou rukou pre kľúčových hráčov na domácom aj zahraničnom trhu.

Klienti sa na ňu s dôverou obracajú s otázkami v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, ako aj vo veci fúzií alebo akvizícií. Patrí ku kľúčovým členom tímov pri M&A projektoch a due diligence. Rieši právne problémy súvisiace s právom informačných technológií, bankovníctvom a financiami, hospodárskou súťažou, verejným obstarávaním.

V rámci svojej praxe sa venuje aj ochrane osobných údajov a ochrane súkromia. Poskytuje konzultácie IT spoločnostiam pri riešení otázok duševného vlastníctva a príprave zmluvnej dokumentácie v oblasti práva informačných a komunikačných technológií.

Výborne sa orientuje v príprave a následnom vyjednávaní zmluvnej dokumentácie, najmä pre oblasť realít (nadobudnutie, predaj, prenájom, výstavba) a informačných technológií (zhotovenie diela, dodávka softvéru, licencie).

Katarína je skúsená a uznávaná právnička. Má skvelý cit pre situáciu a dokáže promptne reagovať aj pri náročných rozhodnutiach.

Rýchlo sa dokáže zorientovať v zložitých otázkach a skvelo zvláda stresové situácie.

Pravidelne vystupuje na odborných konferenciách a seminároch zameraných na viaceré oblasti práva. Je aktívnou autorkou článkov publikovaných v odborných periodikách a časopisoch.

Slovensky

Anglicky

Česky