Mgr. Kristína Šramková

Advokátsky koncipient
Telefón: +421 2 321 130 32

Čerstvá absolventka Právnickej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave. Špecializuje sa najmä na založenie obchodných spoločností so zohľadnením všetkých právnych a praktických aspektov v prospech klientov, zrušeniu obchodných spoločností formou likvidácie, ale aj zmene vlastníckej štruktúry.

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Vymáhanie pohľadávok

V rámci doterajších pracovných skúseností sa Kristína venovala najmä právu obchodných spoločností v rámci celého životného cyklu, transferovému oceňovaniu a prihlasovaniu pohľadávok v rámci konkurzného konania. Výborne sa orientuje v problematike katastrálneho zákona, pričom sa podieľala na viacerých developerských projektoch.

Cudzie jej nie sú ani otázky súvisiace s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov, jeho rozšírením, prípadne zúžením. Vo voľnom čase je aktívnou športovkyňou a športovým odborníkom, preto ani právna úprava v oblasti športu nie je pre ňu neznáma oblasť.

Kristína vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia takmer všetok svoj čas venovala práci pre svoju účtovnú spoločnosť. Aktuálne si prehlbuje vedomosti v rámci rigorózneho konania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rámci spracovávania svojej rigoróznej práce na katedre obchodného práva a hospodárskeho práva.

Kristína poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku