JUDr. Milan Malata

Partner
Telefón: +421 903 467 022

Právny poradca kľúčovým finančným inštitúciám, bankám, lízingovým spoločnostiam a veľkým hráčom ICT a telekomunikačného sektora. Skúsený poradca v oblasti reštrukturalizácie a konkurzu a v oblasti riešenia sporov. Dohliada na cezhraničné a miestne M&A transakcie a vykonáva komplexné due diligence projekty. Expert v oblasti vymáhania pohľadávok a exekučných konaní. Špecializuje sa na ekonomickú a daňovú kriminalitu, ako aj na "biele goliere". Zastupoval klientov v otázkach súťažného práva v súvilosti so zneužitím dominantného postavenia.

act legal Slovakia won the award "Law Firm of the Year" in 2017 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia won the award "Law Firm of the Year" in 2018 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia was ranked as "Highly recommended" in 2019 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia was ranked as "Law Firm of the Year " in 2020 in the three categories Telecommunications, IT Law and Litigation.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Restructuring and Insolvency.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Comopetition Law.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Public Procurement.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Tax Law.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the Energy Sector and for Energy Projects.

360° Starostlivosť

M&A

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Insolvencia, Konkurzy a Reštrukturalizácie

Nehnuteľnosti

IP

IT

Bankovníctvo a financie

Pracovné právo

Súdne spory a alternatívne spôsoby riešenia sporov

Regulatorika, Daňové právo

Advokát

Zakladajci a riadiaci partner MPH

Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2004

Aboslvent Fakulty práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (JUDr.)

Vynikajci vyjednávač v rôznych komplexných a špecifických prípadoch

Uznávaný najmä vďaka svojej schopnosti prichádzať s kreatívnymi a alternatívnymi riešeniami zložitých  problémov a schopnosti predvídať

Autor viacerých odborných článkov na významných právnických fórach

Rečník na viacerých odborných konferenciach

Slovenský

Anglický

Rozumie nemecky a rusky