Mgr. Patrik Budke

Junior advokátsky koncipient
Telefón: +421 9 086 046 65

Patrik poskytuje právne služby domácim a zahraničným spoločnostiam, developerom, finančným inštitúciám a záujmovým združeniam. Pomáha klientom v otázkach zabezpečovania súladu s požiadavkami správnych predpisov a právnou regulatorikou, ako aj v oblasti ochrany osobných údajov. Zaoberá sa reguláciou hospodárskej súťaže a korporátnymi záležitosťami, participoval na tvorbe tzv. compliance projektov a na due diligence procesoch. Zastupuje klientov v konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej moci, napríklad v katastrálnom alebo inom správnom konaní.

Regulatorika

Súlad právnych predpisov

IP

IT

Telekomunikácie a Médiá

Pracovné právo

Obchodné právo

Právo obchodných spoločností

Fúzie a akvízicie

Sporová agenda

Advokátsky koncipient

Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2018

Absolvent Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity

Aboslvent Fakuty Managementu Univerzity Komenského

Efektívny pri získavaní majetku klientov v zahraničí

Autor viacerých odborných článkov ohľadne leasingových zmlúv a osobných údajovRegulatorika a súlad právnych predpisov

Slovenský

Anglický

Nemecký