Mgr. Peter Lánik

Advokátsky koncipient
Telefón: +421 2 321 130 39

Peter poskytuje právne služby bankám, lízingovým spoločnostiam a ďalším finančným inštitúciám. Špecializuje sa na uplatňovanie nárokov voči spotrebiteľom v oblasti úverov a poistení, zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach a uplatnenie práv poškodených v trestných konaniach.

Bankovníctvo & financie

Daňové právo a transferové oceňovanie

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Právne poradenstvo poskytuje významnej slovenskej poisťovni v oblasti poistenia domácností, zodpovednosti za spôsobenú škodu a povinného zmluvného poistenia.

Počas svojej praxe sa podieľal na projekte ochrany zmenkových veriteľov v súvislosti s legislatívnymi zmenami a aplikáciou prechodných ustanovení.

Pripravoval právnu analýzu vysporiadania zodpovednosti za škodu spôsobenú požiarom v priemyselnom parku. Pripravoval dokumentáciu pri predaji výrobných liniek zahraničnému subjektu podnikajúcemu v ťažkom priemysle.

Zastupoval veriteľa v najväčšom reštrukturalizačnom konaní finančnej skupiny na území SR.

Peter má predchádzajúce skúsenosti na exekútorskom úrade. Pravidelne publikuje odborné články o spotrebiteľských úveroch, poisteniach a zodpovednosti za škodu pre špecializovaný právny portál.

Slovensky

Anglicky