Mgr. Peter Lánik

Junior advokátsky koncipient
Telefón: +421 2 321 130 39

Poskytuje poradenstvo významnej Slovenskej poisťovni. Zastrešoval vysporiadanie škodových nárokov pri poistnej udalosti v priemyselnom parku. Zastupoval zmenkových veriteľov v súvislosti so zmenou zákona o uplatňovaní zmenkových nárokov. Rozsiahle skúsenosti s konkurznými a reštrukturalizačnými konaniami. Poskytoval právne poradenstvo pri vysporiadaní nárokov vzniknutých pri dražbách nehnuteľností.

Reštrukturalizácie

Insolvencie

Konkurzy

Súdne spory

Alternatívne riešenia sporov

Bankovníctvo a financie

Nehnuteľnosti

Duševné vlastníctvo

Právo IT

Civilné právo

 

Koncipient

Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2015

Predchádzajúce pracovné skúsenosti z kancelárie exekútora

Absolvoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej Univerzity (Mgr.)

Pravidelne publikuje na poprednom právnom portáli

Podielal sa na tvorbe pripomienok k legislatívnym zámerom

Slovenský

Anglický