JUDr. Róbert Pružinský

Partner
Telefón: +421 232 113 031

Poskytovanie právneho poradenstva finančným inštitúciám, bankám a leasingovým spoločnostiam, slovenských a medzinárodným spoločnostiam a skupinám. Zameriava sa na oblasti bankovníctva, hypotekárnych úverov, cenných papierov, poistenia, investičných fondov, správy portfólia cenných papierov a súvisiacich finančných služieb. Poskytuje právne služby tiež v rôznych oblastiach obchodného a pracovného práva.Zastupoval klientov v značnom počte súdnych a rozhodcovských konaní.

act legal Slovakia won the award "Law Firm of the Year" in 2017 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia won the award "Law Firm of the Year" in 2018 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia was ranked as "Highly recommended" in 2019 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia was ranked as "Law Firm of the Year " in 2020 in the three categories Telecommunications, IT Law and Litigation.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Restructuring and Insolvency.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Public Procurement.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Tax Law.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the Energy Sector and for Energy Projects.

Obhodné právo

Právo obchodných spoločností

Corporate governance

Financie a dane

Competition law

M&A

Insolvencia, Konkurzy a Reštrukturalizácie

Právo nehnuteľností

Regulatorika a súlad právnych predpisov

Pracovné právo

Zakladajúci partner MPH

Advokát

Člen Slovenskej advokátskej komory

Aboslvent Fakulty práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (JUDr.)

Ako člen Českej advokátskej komory poskytuje právne služby aj v Českej republike

Autor právnych článkov. Publikoval články o rozhodcovskom konaní v medzinárodných ročenkách

Radí klientom v právnych otázkach týkajúcich sa informačných a komunikačných technológií a regulačných rámcov pre rôzne sektory podnikania (zdravotníctvo, farmácia, vzdelávanie)

Slovenský

Anglický

Český