JUDr. Róbert Pružinský

Partner
Telefón: +421 232 113 031

Róbert je zakladajúcim členom, partnerom a advokátom v act MPH advocates. Patrí k medzinárodne uznávaným právnym expertom v oblasti financií a strategických investícií. Úspešne viedol desiatky komplexných súdnych a rozhodcovských konaní, zúčastňoval sa na významných projektoch týkajúcich sa verejného obstarávania a nehnuteľností.

act MPH advocates was in 2017 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2018 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2020 the winning law firm in the categories Litigation (epravo.sk), Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2021 the winning law firm in the categories Telecommunications, Information technology law (epravo.sk) and Litigation (epravo.sk)
Winner in the Category of Telecommunications, Information Technology Law. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
Winner in the Category of Logistics and Transport construction. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
The winner and the best law firm in the Regulation and Compliance category in rankings published by The Slovak Spectator
TOP 10 largest law firms in M&A, Banking & Finance, Real Estate & Development, Intellectual Property, Litigation & Arbitration, Labour law, Restructuring & Insolvency, Regulation & Compliance, Competition law, Commercial contracts
TOP 5 largest law firms in Restructuring and Insolvency

Bankovníctvo & financie

Daňové právo a transferové oceňovanie

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Medzinárodné právo a právo EU

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Verejné obstarávanie & PPP

Medzi jeho klientov patria významní finanční investori pôsobiaci v regióne strednej Európy.

Komplexné právne poradenstvo poskytoval pre správu portfólia realitného investičného fondu s aktívami vyše 400 miliónov EUR.

Špičkovú právnu expertízu a skúsenosti uplatnil aj pri zabezpečení medzinárodného projektu pre crowdfunding nehnuteľností v objeme 50 miliónov EUR.

Špecializuje sa na oblasť bankovníctva, hypotekárnych úverov, cenných papierov, poistenia, investičných fondov, správy portfólia cenných papierov a súvisiacich finančných služieb.

Medzi jeho klientov patria významné finančné inštitúcie, banky a leasingové spoločnosti, slovenské a medzinárodné spoločnosti a skupiny.

Právne poradenstvo poskytuje v otázkach týkajúcich sa informačných a komunikačných technológií, regulačných rámcov pre rôzne sektory podnikania (finančný sektor, zdravotníctvo, farmácia, vzdelávanie).

Je medzinárodne uznávaným právnym expertom vo viacerých oblastiach práva ako je obchodné právo a korporátna agenda, občianske právo, oblasť nehnuteľností a stavebného práva, či medzinárodného a europského práva.

Róbert je aktívnym autorom právnych článkov a publikácií. Jeho príspevky o rozhodcovských konaniach boli uverejnené v niekoľkých medzinárodných ročenkách.

Je členom ako Slovenskej, tak aj Českej advokátskej komory a právne služby poskytuje v oboch krajinách.

Slovensky

Anglicky

Česky