JUDr. Vincent Hegedűš

Partner
Telefón: +421 903 704 795

Skúsený poradca v oblasti M&A a ICT. Poskytoval právne služby národným a zahraničným klientom, fondom a korporáciám.Poskytoval právne služby klientom pri due diligence projektoch a národných a cezhraničných M&A transakciách. Poskytoval právne služby klientom pri due diligence projektoch a národných a cezhraničných M&A transakciách. Poskytuje právne poradenstvo najmä v ICT sektore súvisiace s právnou reguláciou súvisiacou s poskytovaním technológií (internet, online služby, e-commerce).Aktuálne poskytuje právne služby klientom v otázkach týkajúcich sa práva nehnuteľností a developerských projektov. Klienti oceňujú jeho negociačné schopnosti, rovnako ako aj schopnosti riešiť problémy.

act legal Slovakia won the award "Law Firm of the Year" in 2017 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia won the award "Law Firm of the Year" in 2018 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia was ranked as "Highly recommended" in 2019 in Telecommunications and IT Law.
act legal Slovakia was ranked as "Law Firm of the Year " in 2020 in the three categories Telecommunications, IT Law and Litigation.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Restructuring and Insolvency.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Comopetition Law.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Public Procurement.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the sector of Tax Law.
act legal Slovakia was ranked as "Highly Recomended Law Firm" in 2020 in the Energy Sector and for Energy Projects.

360° starostlivosť

IP

IT

Technológie

Telekomunikácie a Médiá

Obhodné právo

Právo obchodných spoločností

Verejné obstarávanie a PPP

Rregulatorika a súťažné právo

Zakladajúcu partner MPH

Advokát

Člen Slovenskej advokátskej komory

Absolvent Fakulty práva Karlovej Univerzity

Viedol viaceré developerské projekty

Výborný vyjednávač a cenný poradca pri zložitých právnych problémoch

Slovenský

Anglický

Nemecký