JUDr. Vincent Hegedűš

Partner and Attorney at law
Telefón: +421 903 704 795

Medzinárodne uznávaný právny zástupca a skúsený sparring partner pre domácich aj zahraničných klientov. V act MPH advocates pôsobí od roku 2004 a je jedným zo zakladateľov a partnerov spoločnosti. Vincent má povesť vizionára a skúseného negociátora. Jeho silný potenciál spočíva v spájaní ľudí a vytváraní príležitostí pre ťaženie zo synergií.

act MPH advocates was in 2017 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2021 the winning law firm in the categories Telecommunications, Information technology law (epravo.sk) and Litigation (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2020 the winning law firm in the categories Litigation (epravo.sk), Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2018 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
Winner in the Category of Telecommunications, Information Technology Law. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
Winner in the Category of Logistics and Transport construction. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
The winner and the best law firm in the Regulation and Compliance category in rankings published by The Slovak Spectator
TOP 10 largest law firms in M&A, Banking & Finance, Real Estate & Development, Intellectual Property, Litigation & Arbitration, Labour law, Restructuring & Insolvency, Regulation & Compliance, Competition law, Commercial contracts
TOP 5 largest law firms in Restructuring and Insolvency

Bankovníctvo & financie

Daňové právo a transferové oceňovanie

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Verejné obstarávanie & PPP

Sprevádzal našich najväčších klientov pri dôležitých strategických rozhodnutiach.

Zúčastňoval sa na desiatkach due diligence projektoch, národných a cezhraničných M&A transakciách. Stál pri akvizíciách významných IT spoločností a zastrešoval niekoľko rozsiahlych projektov v oblasti verejného obstarávania a to nielen na strane uchádzačov, ale aj verejných obstarávateľov.

Právne služby poskytuje významným zahraničným strategickým investorom, developerským spoločnostiam, kľúčovým hráčom z ICT sektoru, veľkým korporáciám a významným finančným skupinám na Slovensku aj v zahraničí.

Na dennej báze rieši otázky týkajúce sa právnej regulácie súvisiacej s poskytovaním technológií (internet, online služby, e-commerce). Zameriava sa najmä na prípravu zmluvnej dokumentácie a súvisiace vyjednávania (SLA zmluvy, zmluvy o vytvorení IT systémov a ich údržby).

Expertné právne poradenstvo poskytuje IT firmám, developerom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a taktiež viacerým start-upovým spoločnostiam, ktoré prinašajú technologické novinky pri získavaní investícií, nastavení compliance programov a rozbehnutí podnikania.

Je vyhľadávaným expertom pre oblasť nehnuteľností a realít. Klientom pomáha s komplexným riadením developerských projektov. Výborne sa orientuje vo viacerých právnych oblastiach ako je obchodné právo a korporátna agenda, správne právo, daňové a transferové oceňovanie.

Angažuje sa v otázkach regulatoriky a dodržiavania predpisov a súdneho vymáhania.

Jeho pridanou hodnotou sú dlhoročné podnikateľské súsenosti a výborná znalosť lokálneho právneho prostredia.

Ako právny zástupca má vynikajúce vyjednávacie a komunikačné schopnosti. Aj pri náročných rozhodnutiach vie jednať rýchlo a efektívne.

Slovensky

Anglicky

Nemecky