Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M.

Partner
Telefón: +421 232 113 034

Zuzana je partnerkou spoločnosti act MPH advocates a medzinárodne uznávaná právna zástupkyňa. Špecializuje sa na oblasť súdnych sporov, rozhodcovské konania pojednávané pred vnútroštátnymi, zahraničnými a medzinárodnými orgánmi.

act MPH advocates was in 2017 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2018 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2020 the winning law firm in the categories Litigation (epravo.sk), Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2021 the winning law firm in the categories Telecommunications, Information technology law (epravo.sk) and Litigation (epravo.sk)
Winner in the Category of Telecommunications, Information Technology Law. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
Winner in the Category of Logistics and Transport construction. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
The winner and the best law firm in the Regulation and Compliance category in rankings published by The Slovak Spectator
TOP 10 largest law firms in M&A, Banking & Finance, Real Estate & Development, Intellectual Property, Litigation & Arbitration, Labour law, Restructuring & Insolvency, Regulation & Compliance, Competition law, Commercial contracts
TOP 5 largest law firms in Restructuring and Insolvency

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Medzinárodné právo a právo EU

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Právo hospodárskej súťaže

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Verejné obstarávanie & PPP

Úspešne zastupuje domácich aj medzinárodných klientov zo súkromného a verejného sektora v prípadoch týkajúcich sa zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú výkonom verejnej moci, práva EÚ, ochrany investícií a náhrady škody.

Zuzana bola súčasťou medzinárodných právnych tímov, ktoré zastupovali spoločnosti a subjekty verejného práva v medzinárodných arbitrážach prebiehajúcich podľa rôznych rozhodcovských pravidiel.

Zúčastňovala sa na projektoch týkajúcich sa zabezpečenia dodržiavania právnych predpisov (tzv. compliance projekty), M & A transakcií a due diligence. V rámci právnickej praxe sa venuje aj ochrane osobných údajov a ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Právne poradenstvo poskytuje v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, duševného vlastníctva (ochranné známky, licenčné zmluvy, autorské právo) a práva EÚ. Medzi jej klientov patria významné spoločnosti zo sektoru stavebníctva, dopravy, výroby, distribúcie a telekomunikácií.

Zuzana je členkou Slovenskej advokátskej komory a má dodatočnú kvalifikáciu v oblasti európskeho práva (štúdium LL.M.). Štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (Košice, Slovenská republika) a rovnako zahraničné štúdium na Univerzite Leiden (Leiden, Holandské kráľovstvo) ukončila s vyznamenaním.

Je uznávanou právnou zástupkyňou najmä pre vynikajúce výsledky, precíznosť a silný zmysel pre detail.

Zuzana je lektorka a aktívna autorka článkov zverejnených v odborných médiách a ročenkách.

Slovenský

Anglický

Nemecký