act legal Česká republika (Řanda Havel Legal) 23. listopadu 2021

Jan Havel vystoupil na All for Power konferenci

Mgr. Ing. Jan Havel, partner act Řanda Havel Legal, se účastnil 15. mezinárodní odborné konference a výstavy zaměřené na energetické investiční celky all for power 2021. Jan vystoupil v rámci bloku věnovanému investičním plánům na modernizaci klasické energetiky a teplárenství s přednáškou o BAT a BREF pro velká spalovací zařízení (VSZ). Dále hovořil o přezkumu integrovaných povolení na základě Rozhodnutí Komise o Závěrech BAT pro VSZ a také o právních podmínkách udělení výjimky z BAT.

Konference se konala 15. a 16.11.2021 v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, kde více než 40 přednášejících odborníků hovořilo na témata spojená s energetickými investičními celky. Blíže se zaměřili například na jaderné i klasické elektrárny, teplárny, na vývoj česko-slovenské energetiky v celosvětovém kontextu nebo export investičních celků.

Pro více informací prosíme kontaktujte

Mgr. Ing. Jan Havel

Partner
act legal Česká republika Řanda Havel Legal Plzeň, Česká republika
Telefon: +420 222 537 500