Omgevingsrecht
Vastgoedrecht
Bouwrecht

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Onze specialisten omgevingsrecht hebben al veel beleggers, projectontwikkelaars en overheden geadviseerd over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, maar ook bijvoorbeeld over het maken van bezwaar, instellen van beroep of afwenden van handhavingsbesluiten. Zij kennen de weg binnen de overheid en loodsen een project soepel langs alle valkuilen.

Waar nodig voeren onze advocaten procedures bij rechtbanken en Raad van State. Zij adviseren in vastgoedtransacties en hebben daarnaast ruime ervaring met vraagstukken inzake de Wet Bibob.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Bestuurlijke dwangsommen. Bestuursdwang. Bouwvergunningen. Contracten tussen overheid en private partijen. Exploitatieplannen. Exploitatievergunningen. Handhaving. Milieuvergunningen en milieuontheffingen. Monumenten. Nadeelcompensatie. Omgevingsrecht (WABO). Omgevingsvergunningen. Onteigening. Overheidsaansprakelijkheid. Planschade. Projectontwikkeling. Rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad. Ruimtelijke ordening. Subsidies. Vrijstellingen. Wet Bibob. Wet Openbaarheid Bestuur (Wob).


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czech Republic

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken