Bouwrecht
Vastgoedrecht
Infrastructuur

Bouwrecht

Wij staan u ter zijde of het nou gaat om het juridisch beheer van sleutelklare projecten of onderhandelen met de belangrijkste huurders.

Juridisch advies in alle fasen van bouwprocessen

Verwerving van project eigendommen. Ondersteuning bij aanbestedingen. Consortiumcontracten. Opstellen en onderhandelen van bouwovereenkomsten (inclusief FIDIC-overeenkomsten voor internationale bouwprojecten). Contracten voor architectuur, algemene planning, engineering en projectmanagement, contracten voor algemene aannemers en bouwers. Claim- en contractbeheer. Advies over beëindigingskwesties, opschorting van werken en diensten, evenals advies over insolventie van betrokken partijen. Advies over bouwvergunningen. Onderhandelen en adviseren over benodigde buurovereenkomsten. Advies over bestemmingsplannen en planningsvraagstukken. Opstellen van huurovereenkomsten op maat voor de projectontwikkeling.

Financering

Advies over de optimale financieringskeuze uit beschikbare bronnen: leningen, leasing, obligaties en andere alternatieve financieringsmodellen. Onderhandelen over term sheets. Onderhandelen over leningen, onderpand en nevenovereenkomsten. Gesyndiceerde leningovereenkomsten. ISDA-overeenkomsten. Kredietverzekeringsregelingen.

Fiscale structurering

Oprichting en ondersteuning van SPV’s en vastgoed joint ventures, inclusief de ontwikkeling van fiscale concepten. Structureren van groepsreorganisaties (fusie, splitsing, inbreng in natura, transformatie), aan- en verkooptransacties. Fiscaal geoptimaliseerde structurering van transactiegerelateerde kwesties, waaronder vastgoedleasing, sale and lease back, REIT’s, ontwerp van fondsstructuren, kapitalisatieregels, fiscale due diligence, bronbelasting en overdrachtsbelasting. Structureren van internationale groepsactiviteiten. Analyse van de impact van de antimisbruikbepali ng(GAAR) en andere belastingblootstellingen (inclusief CFC). Analyse van btw-gevolgen met betrekking tot asset deals.

Lopend advies

Onderhandelen over doorlopende veranderingen tijdens het project en advisering in de dagelijkse gang van zaken. Prestatie- en garantieproblemen. Project management.

Openbare aanbestedingen

Ontwerp en monitoring van openbare aanbestedingsprocedures. Advies over deelname aan aanbestedingen en ondersteuning bij het opstellen van aanbestedingsdocumentatie. EU-programma’s, documentatie en contractonderhandelingen, herzieningsprocedures, postcontractueel advies, advies bij biedingsprocedures. Claimbeheer en rechtsbescherming (inclusief ADR), publiek-private samenwerking (PPS), concessies voor diensten en licenties. Bouwgerelateerde geschillen en arbitrage (inclusief ADR).

Geschillen

Bouwgerelateerde geschillen en arbitrage (inclusief ADR).


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken