Výstavba
Nehnuteľnosti
Infraštruktúra

Výstavba

Sme po Vašom boku od právneho riadenia projektov na kľúč až po rokovania s hlavnými nájomcami.

Právne poradenstvo vo všetkých fázach stavebných procesov

Nadobudnutie majetku v rámci projektov. Podpora pri tendroch. Zmluvy o konzorciu. Vypracovanie a prerokovanie stavebných dohôd (vrátane dohôd FIDIC pre medzinárodné stavebné projekty). Zmluvy na architektúru, všeobecné plánovanie, inžiniering a riadenie projektu, zmluvy na generálneho dodávateľa a stavebníka. Reklamácie a správa zmlúv. Poradenstvo v otázkach ukončenia, pozastavenia prác a služieb, ako aj poradenstvo v prípade platobnej neschopnosti zúčastnených strán. Poradenstvo pri vybavovaní stavebných povolení. Vyjednávanie a poradenstvo o požadovaných susedských dohodách. Poradenstvo v otázkach územného plánovania. Vypracovanie nájomných zmlúv šitých na mieru pre vývoj projektu.

Financovanie

Poradenstvo týkajúce sa optimálneho výberu financovania z dostupných zdrojov: pôžičky, lízing, obligácie a iné alternatívne modely financovania. Rokovanie o podmienkach. Rokovanie o pôžičke, záruke a vedľajších dohodách. Syndikované úverové zmluvy. Dohody ISDA. Úverové poistenie.

Daňová optimalizácia

Založenie a podpora SPV a spoločných podnikov nehnuteľností vrátane rozvoja daňových konceptov. Štruktúrovanie skupinových reorganizácií (fúzie, rozdelenie, nepeňažný vklad, transformácia), nákupných a predajných transakcií. Daňovo optimalizované štruktúrovanie záležitostí súvisiacich s transakciami, vrátane leasingu nehnuteľností, predaja a spätného leasingu, REIT, návrhu štruktúr fondov, kapitalizačných pravidiel, due diligence daní, zrážkovej dane a dane z prevodu nehnuteľností. Štruktúrovanie činnosti medzinárodnej skupiny. Analýza vplyvu doložky GAAR a inej daňovej angažovanosti (vrátane OZS). Analýza dôsledkov DPH vo vzťahu k obchodom s majetkom.

Poradenstvo v prebiehajúcich zmluvných vzťahoch

Rokovanie o prebiehajúcich zmenách počas projektu a poradenstvo v každodennom podnikaní. Problémy s výkonom a zárukou. Projektový manažment.

Verejné súťaže

Návrh a monitorovanie postupov verejného obstarávania. Poradenstvo pri účasti v tendroch a podpora pri príprave súťažnej dokumentácie. Programy EÚ, dokumentácia a vyjednávanie zmlúv, revízne konania, poradenstvo po uzavretí zmluvy, poradenstvo v ponukových konaniach. Správa nárokov a právna ochrana (vrátane ARS), verejno-súkromné partnerstvá (PPP), koncesie na služby a licencie.

Spory

Súdne spory a arbitráž týkajúce sa stavieb (vrátane ARS).


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať