Výstavba
Nemovitosti
Infrastruktura

Výstavba

Jsme po Vašem boku od právního řízení projektů na klíč až po vyjednávání s nájemci.

Právní poradenství ve všech fázích stavebních procesů

Akvizice projektů. Podpora při nabídkových řízeních. Smlouvy o založení konsorcia. Příprava a sjednávání konstrukčních smluv (včetně smluv FIDIC pro mezinárodní stavební projekty). Smlouvy na architektonické studie, inženýrské smlouvy, plánovací smlouvy, smlouvy o projektovém řízení zakázek, smlouvy s generálním dodavatelem a konstruktérem. Správa reklamací a smluv. Poradenství v otázkách ukončení či pozastavení prací a služeb, jakož i poradenství týkající se platební neschopnosti zúčastněných stran. Poradenství v otázkách stavebního povolení. Poradenství v otázkách územního plánování. Vypracování nájemních smluv šitých na míru danému projektu.

Financování

Poradenství ohledně optimální volby financování z dostupných zdrojů: půjčky, leasing, dluhopisy a jiné alternativní finanční modely. Vyjednávání podmínek financování. Vyjednávání podmínek úvěrových a vedlejších smluv. Syndikované úvěrové smlouvy. Dohody ISDA. Pojištění úvěru.

Daňová struktura

Založení a podpora SPV a nemovitostních joint ventures, včetně vytvoření daňových konceptů. Strukturování skupinových reorganizací (fúze, rozdělení, věcný vklad, transformace), nákupní a prodejní transakce. Daňově optimalizované struktury související s transakcemi, včetně leasingu nemovitostí, prodeje a zpětného leasingu, realitních investičních fondů, návrhů struktury fondů, kapitalizačních pravidel, daňového due diligence, srážkové daně a daně z převodu nemovitostí. Strukturování mezinárodní činnosti v rámci skupiny. Analýza dopadu klauzule GAAR a jiné daňové expozice (včetně CFC). Analýza důsledků DPH ve vztahu k obchodům s aktivy.

Průběžné poradenství

Poradenství související s možnými změnami v průběhu realizace projektu i běžné každodenní poradenství. Řešení výkonnostních a záručních otázek. Projektový management.

Veřejné zakázky

Návrh a sledování veřejných nabídkových řízení. Poradenství při účasti v nabídkových řízeních a podpora při přípravě zadávací dokumentace. Programy EU, dokumentace a vyjednávání smluv, kontrolní řízení, posmluvní poradenství, poradenství v nabídkových řízeních. Správa reklamací a právní ochrana (včetně ADR), partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), koncese na služby a licence.

Spory

Spory a arbitráže související s výstavbou (včetně ADR).


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi