Infrastruktura
Nemovitosti
Výstavba

Infrastruktura

Poradenství v rámci infrastrukturních projektů

Strukturování spolupráce mezi obchodními partnery, včetně vyjednávání a exekuce dohod o konsorciu. Právní a daňové analýzy. Poradenství při prodeji a akvizicích dokončených nebo probíhajících projektů.

Právní poradenství ve všech fázích infrastrukturních projektů

Smlouvy o výstavbě infrastruktury, včetně mezinárodních smluv (např. smlouvy založené na FIDIC nebo EPC smlouvy). Komplexní poradenství od výběru dodavatele, přes vyjednávání / plnění smluv (včetně přijetí jednotlivých fází dokončení) a poskytování záruk na plnění díla, až po smlouvy s dodavateli, včetně generálního dodavatele. Regulatorní otázky.

Financování

Poradenství ohledně optimální volby financování z dostupných zdrojů: půjčky, leasing, dluhopisy a jiné alternativní finanční modely. Vyjednávání podmínek financování. Vyjednávání podmínek úvěrových a vedlejších smluv. Syndikované úvěrové smlouvy. Dohody ISDA. Pojištění úvěru.

Daňová struktura

Strukturování skupinových reorganizací (fúze, rozdělení, věcný vklad, transformace), nákupní a prodejní transakce. Daňově optimalizované struktury související s transakcemi, včetně leasingu nemovitostí, prodeje a zpětného leasingu, realitních investičních fondů, návrhů struktury fondů, kapitalizačních pravidel, daňového due diligence, srážkové daně a daně z převodu nemovitostí. Strukturování mezinárodní činnosti v rámci skupiny. Analýza dopadu klauzule GAAR a jiné daňové expozice (včetně CFC). Analýza důsledků DPH ve vztahu k obchodům s aktivy.

Veřejné zakázky

Návrh a sledování veřejných nabídkových řízení. Poradenství při účasti v nabídkových řízeních a podpora při přípravě zadávací dokumentace. Programy EU, dokumentace a vyjednávání smluv, kontrolní řízení, posmluvní poradenství, poradenství v nabídkových řízeních. Správa reklamací a právní ochrana (včetně ADR), partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), koncese na služby a licence.

Spory

Spory a arbitráže související s infrastrukturou (včetně ADR).

 


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi