Инфраструктура
Недвижими имоти
Строителство

Инфраструктура

Ние сме на ваша страна - от правното управление на проектите "до ключ" до преговорите с основните наематели.

Консултации по инфраструктурни проекти

Структуриране на сътрудничеството между бизнес партньори, включително договаряне и изпълнение на споразумения за консорциум. Правни и данъчни анализи. Консултантски услуги при продажба и придобиване на завършени или текущи проекти.

Правни консултации по всички етапи на инфраструктурни проекти

Споразумения за инфраструктурно строителство, включително международни договори (напр. договори, базирани на FIDIC, и споразумения EPC). Консултации от избора на изпълнител, през договарянето/изпълнението на договорите (включително приемане на отделните етапи на завършване) и предоставяне на гаранции за изпълнение, до уреждане на отношенията с изпълнителите, включително с главния изпълнител. Регулаторни въпроси.

Финансиране

Консултации относно оптималния избор на финансиране измежду наличните източници: заеми, лизинг, облигации и други алтернативни финансови модели. Договаряне на срочни договори. Договаряне на споразумения за заем, обезпечение и допълнителни споразумения. Споразумения за синдикирани заеми. Споразумения ISDA. Споразумения за кредитна застраховка.

Данъчно структуриране

Структуриране на групови реорганизации (сливане, разделяне, апортна вноска, преобразуване), сделки за покупка и продажба. Данъчно ефективно структуриране на въпроси, свързани със сделките, включително лизинг на недвижими имоти, продажба и обратен лизинг, REITs, проектиране на фондови структури, правила за капитализация, данъчна проверка, данък при източника и данък върху прехвърлянето на недвижими имоти. Структуриране на дейността на международни групи. Анализ на въздействието на клаузата за GAAR и други данъчни експозиции (включително CFC). Анализ на последиците от ДДС във връзка със сделки с активи.

Публични търгове

Разработване и мониторинг на процедури за обществени поръчки. Консултации за участие в търгове и помощ при подготовката на тръжна документация. Програми на ЕС, документация и договаряне на договори, процедури за преразглеждане, консултации след сключване на договор, консултации при тръжни процедури. Управление на искове и правна защита (включително АРС), публично-частни партньорства (ПЧП), концесии и лицензи за услуги.

Оспорвания

Съдебни процеси, свързани с инфраструктурата, и АРС (включително арбитраж).


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас