Недвижими имоти
Строителство
Инфраструктура

Недвижими имоти

Ние сме на ваша страна - от правното управление на проектите "до ключ" до преговорите с основните наематели.

Съвети за транзакции

Придобиване и продажба на отделни имоти и портфолиа от недвижими имоти. Кредити за недвижими имоти в затруднено положение. Корпоративно и данъчно преструктуриране. Разработване на проекти. Сделки за продажба и обратен лизинг. Съвместни предприятия в областта на недвижимите имоти.

Ежедневни операции с недвижими имоти

Договори за наем и лизинг. Управление на договори. Въпроси, свързани с кадастъра. Разпореждане и реализация на недвижими имоти. Прекратяване на договорни отношения. Управление на помещения и имоти. Въпроси, свързани с такси и комисиони. Оптимизиране на споразуменията за оперативните разходи. Договори с агенти на недвижими имоти. Предявяване и защита на искове. Въпроси, свързани с несъстоятелност. Въпроси, свързани с финансирането. Посредничество при сложни конфликтни ситуации.

Финансиране

Структурирано финансиране на недвижими имоти. Финансиране на придобивания и проекти. Уреждане на ценни книжа.

Специални въпроси

Съвети относно решенията за местоположение. Предоговаряне на съществуващи споразумения. Специални недвижими имоти. Процедури за отнемане на собственост и търгове. Специални въпроси, свързани с недвижимите имоти. Консултативни становища. Контрол на договорите. Въпроси, свързани с несъстоятелността.

Оспорвания

Събиране на дългове. Действия при неизпълнение. Съдебно представителство. Временни мерки. Арбитражи. Производство за избягване на плащане. Запориране на имущество в страната и чужбина. Производства за самостоятелни доказателства. Принудително изпълнение.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас