Фокусираме се върху предоставянето на ненадминато качество в областта на корпоративното право, сливанията и придобиванията и търговските правни услуги.
read more
Ние се нареждаме сред водещите европейски специалисти в предлагането на индивидуални съвети за работодатели.
read more
Ние сме на ваша страна - от правното управление на проектите "до ключ" до преговорите с основните наематели.
read more
Разчитайте, че ще ви предоставим пълно разбиране и задълбочени съвети относно балансираното финансиране.
read more
Ние сме посветени на това да защитаваме нематериалните активи на вашия бизнес.
read more
Ние сме решени да намерим идеалното спасително въже дори в най-трудните ситуации,
read more
Разчитайте на нас, за да ви помогнем да спазвате данъчните режими и да разбирате регулаторната рамка на вашия бизнес.
read more
Можете да разчитате на нас да предприемем решителни заключителни стъпки в сложни съдебни и арбитражни дела.
read more
С нашия експертен опит регулирането не е ограничение, а конкурентно предимство.
read more
Опазването на околната среда и енергийните технологии/енергийната ефективност са всеобхватни предизвикателства - ние подкрепяме нашите клиенти в овладяването на правните аспекти.
read more

Със съветите си ние гарантираме изключителни консултантски резултати, тъй като сме не само силно профилирани правни специалисти по търговско право, но и владеем всички съответни интерфейсни области.