Обществени поръчки
Конкуренция
Контрол на сливанията

Обществени поръчки

Ние маневрираме перфектно с нашите клиенти в сложната материя на обществените поръчки - опитни, креативни и стратегически умели, с прецизен дизайн.

Експертиза

Разработване и мониторинг на процедури за възлагане на обществени поръчки (големи и малки поръчки, програми на ЕС), документация и договаряне на договори, процедури за преразглеждане, консултации след сключване на договор, управление на оферти, управление на искове и правна защита (включително АРС), професионално обучение на служители на възлагащи органи и участници в търгове, инфраструктурни проекти, търгове в областта на информационните технологии, отбрана и сигурност, публично-частни партньорства (ПЧП), концесии и лицензи за услуги, търгове в областта на обществения транспорт.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас