Zamówienia publiczne
Prawo konkurencji
Kontrola koncentracji

Zamówienia publiczne

Skutecznie wspieramy Klientów w sprawnym poruszaniu się w skomplikowanych procedurach zamówień publicznych.

Nasze doradztwo

Opracowywanie i monitorowanie procedur udzielania zamówień publicznych (w tym współfinansowanych ze środków UE), negocjowanie umów i dokumentacji towarzyszącej, postępowania odwoławcze, doradztwo po udzieleniu zamówienia publicznego, zarządzanie ofertami, zarządzanie roszczeniami i ochrona prawna (w tym ADR – alternatywne metody rozwiązywania sporów), szkolenia dla pracowników zamawiających i wykonawców, partnerstwa publiczno-prywatne (PPP), koncesje i licencje na prowadzenie działalności, obsługa postępowań o udzielenia zamówienia publicznego w różnych sektorach, m.in. IT, obrona i bezpieczeństwo, infrastruktura publiczna, publiczny transport zbiorowy.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czech Republic

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?