Prawo konkurencji
Zamówienia publiczne
Kontrola koncentracji

Prawo konkurencji

Z naszym wsparciem regulacje prawne nie są ograniczeniem, a narzędziem do budowania przewagi konkurencyjnej.

Zgodność z prawem konkurencji (compliance)

Zapewnianie zgodności z prawem konkurencji. Analiza polityki zgodności z prawem konkurencji. Wdrażanie skutecznych programów zgodności i zindywidualizowanych strategii zarządzania ryzykiem. Szkolenia (stacjonarne i online) dotyczące zgodności z wymogami prawa konkurencji. Audyty istniejącej polityki i procedur. Monitorowanie poziomu wiedzy w zakresie zgodności z prawem konkurencji w całej organizacji. Ograniczenia dotyczące porozumień horyzontalnych i wertykalnych. Praktyki nieuczciwej konkurencji.

Kontrole urzędów ochrony konkurencji

Opracowywanie i wdrażanie wytycznych i procedur dotyczących niezapowiedzianych kontroli UOKiK. Szkolenia stacjonarne i online z zakresu przygotowania do kontroli. Przeprowadzanie testowych kontroli. Udostępnienie całodobowej infolinii dla klientów na wypadek kontroli. Obrona interesów Klientów podczas niezapowiedzianych kontroli i rozmów ugodowych. Wsparcie w programach łagodzenia sankcji. Reprezentowanie Klientów w dochodzeniach i rozmowach ugodowych. Reprezentowanie Klientów przed UOKiK i sądami w sprawach antymonopolowych.

Pomoc publiczna

Doradztwo na rzecz beneficjentów, organów przyznających pomoc, skarżących lub organów publicznych w postępowaniach dotyczących pomocy publicznej. Zgodność z prawem UE w zakresie pomocy publicznej. Doradztwo w trakcie dochodzeń w sprawie pomocy publicznej lub powiązanych postępowań sądowych, w tym postępowania w sprawie zwrotu pomocy publicznej. Przepisy dotyczące pomocy publicznej, w tym dla sektora energetycznego.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?