Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Kontrola spojování soutěžitelů

Hospodářská soutěž

S námi nejsou regulace omezení, ale konkurenční výhoda.

Soulad s pravidly hospodářské soutěže

Pomoc při dodržování předpisů. Kontroly dodržování souladu s předpisy. Zavádění efektivních programů pro dodržování předpisů a strategií rizikového řízení. Prezenční i distanční školení zaměřená na dodržování předpisů v oblasti hospodářské soutěže. Audit stávajících předpisů a postupů. Monitorování dodržování předpisů v celé organizaci. Nekalá soutěž.

Dawn Raids a vyšetřování

Vypracování a implementace pokynů a postupů při Dawn Raid. Prezenční i distanční školení zaměřená na zvládnutí Dawn Raids. Poskytování Dawn Raid horké linky 24/7 pro klienty. Poradenství přímo na místě. Obrana a prosazování zájmů klientů během antimonopolních Down Raids a postupů vypořádání. Poradenství v rámci leniency programů. Zastupování společností při vyšetřování a vypořádacích řízeních. Zastupování klientů před státními orgány a soudy v antimonopolních záležitostech. Předkládání zpráv vnitrostátním antimonopolním orgánům a Komisi.

Státní podpora

Poradenství skutečným / domnělým příjemcům, zadavatelům, stěžovatelům nebo veřejným orgánům v řízení o státní podpoře. Soulad s právními předpisy EU o podpoře v případě nepřímé pomoci. Poradenství během formálního vyšetřování v souvislosti se státní podporou nebo souvisejících soudních sporů, včetně řízení o navrácení. Specifické právní předpisy o státní podpoře včetně oblasti energetiky.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi