Hospodárska súťaž
Verejné obstarávanie
Kontrola koncentrácií

Hospodárska súťaž

S našou odbornosťou nie je regulácia obmedzením, ale konkurenčnou výhodou.

Súlad s pravidlami hospodárskej súťaže

Pomoc v záležitostiach súladu. Preskúmanie zásad súladu. Implementácia efektívnych programov dodržiavania predpisov a stratégie riadenia rizík na mieru. Osobné a online školenia na mieru zamerané na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže. Audit existujúcich politík a postupov. Monitorovanie povedomia o súlade celej organizácie. Horizontálne a vertikálne obmedzenia v konkrétnych sektoroch. Nekalá súťaž.

Neohlásené inšpekcie a vyšetrovanie

Vypracovanie a implementácia smerníc a postupov pre neohlásené inšpekcie. Osobné a online školenia na mieru zamerané na zvládnutie neohlásených inšpekcií. Prebiehajúce neohlásené inšpekcie. Poskytovanie horúcej linky neohlásených inšpekcií pre klientov 24 hodín denne, 7 hodín v týždni. Pomoc na mieste. Obrana a podpora záujmov našich klientov počas protimonopolných neohlásených inšpekcií a postupov vyrovnania. Pomoc v rámci programov zhovievavosti. Zastupovanie spoločností pri vyšetrovaní a urovnávacích konaniach. Zastupovanie klientov pred štátnymi orgánmi a súdmi. Predkladanie správ národným protimonopolným úradom a Komisii.

Štátna pomoc

Poradenstvo pre skutočných alebo údajných príjemcov, obstarávateľov, sťažovateľov alebo verejné orgány v konaniach o štátnej pomoci. Súlad s právnymi predpismi EÚ o štátnej pomoci. Pomoc počas formálnych vyšetrovaní štátnej pomoci alebo iných súvisiacich súdnych sporov vrátane konaní o vymáhaní. Špecifické právne predpisy o štátnej pomoci vrátane energetického sektoru.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať