Kontrola koncentrácií
Hospodárska súťaž
Verejné obstarávanie

Kontrola koncentrácií

Zaisťujeme, aby verejná a súkromná hospodárska súťaž na vašom trhu bola pre Vás vždy spravodlivá a transparentná.

Kontrola koncentrácií

Transakčné protimonopolné právne predpisy a poradenstvo pri kontrole koncentrácií; cezhraničné otázky; postupy oznamovania kontroly fúzií s národnými protimonopolnými orgánmi a Európskou komisiou; definícia a vymedzenie trhu; rokovania s protimonopolnými úradmi; štruktúrovanie spoločných podnikov a horizontálna a vertikálna spolupráca (spoločné podniky, uchádzači alebo dodávatelia, spoločný výskum a vývoj, nákupná a výrobná spolupráca); distribučné modely.

Fúzie a protimonopolné konania

Pomoc pri postupoch kontroly fúzií pred vnútroštátnymi orgánmi a Komisiou. Konkurenčné vyrovnanie v prípade fúzií a akvizícií. Zabezpečenie príslušných súhlasov od orgánov hospodárskej súťaže a národných bezpečnostných regulátorov. Analýza a poradenstvo týkajúce sa protimonopolných rizík v počiatočnom štádiu transakcie. Pomoc a štruktúrovanie v postupoch záväzkov.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať