Контрол на сливанията
Конкуренция
Обществени поръчки

Контрол на сливанията

Ние гарантираме, че публичната и частната конкуренция на вашия пазар остава честна и прозрачна за вас по всяко време.

Контрол на сливанията

Консултации по антитръстови въпроси и контрол върху сливанията; трансгранични въпроси; процедури за уведомяване на националните антитръстови органи и Европейската комисия за контрол върху сливанията; определяне и очертаване на пазара; преговори с антитръстовите органи; структуриране на съвместни предприятия и хоризонтално и вертикално сътрудничество (съвместни предприятия на работници, оференти или доставчици, съвместна научноизследователска и развойна дейност, сътрудничество при закупуване и производство); модели за дистрибуция.

Разрешителни за сливания и антитръстови мерки

Съдействие при процедури за контрол на сливания пред националните органи и Европейската комисия. Разрешаване на конкуренцията при сделки по сливания и придобивания. Осигуряване на съответните одобрения от органите за защита на конкуренцията и националната сигурност. Анализ и консултации относно антитръстовите рискове в ранния етап на сделката. Съдействие и структуриране на процедури за поемане на задължения.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас