Конкуренция
Обществени поръчки
Контрол на сливанията

Конкуренция

С нашия експертен опит регулирането не е ограничение, а конкурентно предимство.

Съответствие с изискванията за конкуренция

Съдействие по въпроси, свързани със съответствието. Преглед на политиките за съответствие. Внедряване на ефективни програми за съответствие и адаптирани стратегии за управление на риска. Персонално и онлайн обучение, съобразено с изискванията за спазване на правилата в областта на конкуренцията. Одит на съществуващите политики и процедури. Мониторинг на осведомеността за съответствието в рамките на цялата организация. Хоризонтални и вертикални ограничения в конкретни сектори. Нелоялна конкуренция.

Rазследвания

Изготвяне и прилагане на насоки и процедури при разследвания. Персонално и онлайн обучение за работа. Провеждане на имитации на разследвания. Осигуряване на денонощна гореща телефонна линия за клиенти. Съдействие на място. Защита и популяризиране на интересите на нашите клиенти по време на антитръстови проверки и процедури за постигане на споразумение. Съдействие при програми за освобождаване от глоби. Представителство на дружества при разследвания и процедури за постигане на споразумение. Представителство на клиенти пред държавни органи и съдилища във връзка с антитръстови въпроси. Представяне на доклади пред националните антитръстови органи и Европейската комисия.

Държавни помощи

Консултиране на действителни или предполагаеми получатели, възлагащи органи, жалбоподатели или публични органи в производства за държавна помощ. Спазване на законодателството на ЕС за държавните помощи. Съдействие по време на официални разследвания на държавни помощи или други свързани съдебни процеси, включително процедури за възстановяване. Специфично за отрасъла законодателство в областта на държавните помощи, включително енергийния сектор.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас