Kontrola spojování soutěžitelů
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky

Kontrola spojování soutěžitelů

Zajistíme, aby pro vás veřejná i soukromá soutěž byla na vašem trhu vždy spravedlivá a transparentní.

Konrola spojování soutěžitelů

Poradenství z hlediska dodržování pravidel hospodářské soutěže při transakcích a při spojování soutěžitelů; přeshraniční otázky; oznamování spojování soutěžitelů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi; definice a vymezení trhu; jednání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže; nastavení společných podniků a horizontální a vertikální spolupráce (společné podniky uchazečů o veřejné zakázky nebo dodavatelů, společný výzkum a vývoj, nákupní a výrobní spolupráce); distribuční modely.

Fúze a antimonopolní prověrky

Poradenství v souvislosti s kontrolami vnitrostátních orgánů a Komise při fúzi. Konkurenční vyrovnání v M&A transakcích. Zajištění povolení od příslušných regulačních orgánů. Analýzy a poradenství ohledně antimonopolních rizik v rané fázi transakce.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi