Overheidsopdrachten
Mededinging
Fusies & Overnames

Overheidsopdrachten

We manoeuvreren onze klanten perfect door de complexe transversale kwestie van openbare aanbestedingen - ervaren, creatief en strategisch bekwaam, nauwkeurig in ontwerp.

Expertise

Ontwerp en monitoring van openbare aanbestedingsprocedures (grote en kleinschalige contracten, EU-programma’s), documentatie en contractonderhandelingen, herzieningsprocedures, postcontractueel advies, aanbestedingsbeheer, claimbeheer en juridische bescherming (inclusief ADR), professionele training voor medewerkers van gunningsinstanties en inschrijvers, infrastructuurprojecten, IT-aanbestedingen, defensie en veiligheid, publiekprivate samenwerking (pps), concessies en vergunningen voor diensten, aanbestedingen voor openbaar vervoer.


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

Spain

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken