Енергетика
Природни ресурси
Околна среда

Енергетика

Опазването на околната среда и енергийните технологии/енергийната ефективност са всеобхватни предизвикателства - ние подкрепяме нашите клиенти в справянето с юридическите аспекти.

Енергетика

Въпроси, свързани с тарифите, концесиите и лицензите. Взаимодействие с регулаторните органи. Персонално и онлайн обучение, съобразено с изискванията на енергийното законодателство, като например пазарна злоупотреба или манипулация.

Електричество, природен газ и комунални услуги

Консултации за дружествата за комунални услуги. Снабдяване и търговия с електроенергия и газ. Внос, износ, съхранение и разпределение на енергия. Придобиване, модернизация и реконструкция на съществуващи енергийни съоръжения. Финансиране на енергийни проекти. Концесии за разпределение на газ и електроенергия.

Проучвания на енергийния пазар

Помощ на място по време на внезапни проверки на енергийния регулатор. Представителство пред държавни органи и съдилища във връзка с нарушения и разследвания на енергийното законодателство. Наблюдение на прилагането на коригиращи мерки. Изготвяне на вътрешни политики и предоставяне на обучение във връзка с тях.

Е-мобилност

Мобилност, енергетика и цифрова инфраструктура. Решения за данни и плащания. Системи за управление на захранването. Споразумения за предоставяне на услуги за инсталиране на зареждащи станции. Съдействие за разработване на инфраструктура за електронна мобилност. Финансиране на електронната мобилност. Взаимодействие с държавните органи.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас