Energetyka
Zasoby Naturalne
Ochrona środowiska

Energetyka

Zagadnienia regulacyjne i compliance

Taryfy i koncesje. Kontakty z organami regulacyjnymi. Zindywidualizowane szkolenia w zakresie przestrzegania prawa energetycznego (stacjonarne i online).

Energia elektryczna, gaz ziemny

Doradztwo na rzecz dostawców mediów. Pozyskiwanie i obrót energią elektryczną i gazem. Import, eksport, magazynowanie i dystrybucja energii. Nabywanie, modernizacja i przebudowa istniejących obiektów energetycznych. Finansowanie projektów energetycznych. Koncesje na dystrybucję paliw gazowych i energii elektrycznej.

Kontrole organów regulacji rynku energetycznego

Wsparcie przy niezapowiedzianych kontrolach Urzędu Regulacji Energetyki. Reprezentacja przed URE i sądami w sprawach dotyczących naruszeń prawa energetycznego. Monitorowanie wdrażania środków zaradczych. Opracowywanie polityki wewnętrznej i prowadzenie związanych z nią szkoleń.

E-mobilność

Mobilność, energia i infrastruktura cyfrowa. Rozwiązania w zakresie danych i płatności. Systemy zarządzania energią. Umowy dotyczące instalacji punktów ładowania. Pomoc w rozwoju infrastruktury e-mobilności. Finansowanie e-mobilności. Kontakt z organami administracyjnymi.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?