Energie
Natuurlijke Bronnen
Milieu

Energie

Regelgeving en compliance

Tarieven, concessies en licentiezaken. Interface met regelgevende instanties. Persoonlijke en online tailor-made trainingen over naleving van de energiewetgeving, zoals marktmisbruik of -manipulatie.

Elektriciteit, aardgas en nutsvoorzieningen

Advies aan openbare nutsbedrijven. Inkoop en handel in elektriciteit en gas. Import, export, opslag en distributie van energie. Verwerving, modernisering en reconstructie van bestaande energievoorzieningen. Financiering van energieprojecten. Concessies voor gas- en elektriciteitsdistributie.

Energiemarktonderzoeken

Hulp ter plaatse tijdens invallen van energieregulatoren. Vertegenwoordiging voor overheidsinstanties en rechtbanken met betrekking tot inbreuken op de energiewetgeving en onderzoeken. Monitoring van de uitvoering van corrigerende maatregelen. Opstellen van intern beleid en het geven van opleidingen die daarmee verband houden.

E-mobiliteit

Mobiliteit, energie en digitale infrastructuur. Gegevens- en betalingsoplossingen. Energiebeheersystemen. Overeenkomsten voor het installeren van laadpunten. Bijstand bij het ontwikkelen van e-mobiliteitsinfrastructuur. Financiering voor e-mobiliteit. Interactie met overheidsinstanties.


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken