Milieu
Energie
Natuurlijke Bronnen

Milieu

Regelgeving en naleving

Bijstand bij nalevingskwesties. Advies over milieuregelgeving en saneringsverplichtingen met betrekking tot olie- en gaswinning, afvalverwerking en voedselproductie. Bijstand bij verplichtingen inzake milieubescherming (detailhandel, olie en gas, energie, onroerend goed en bouw enz.).

Vergunningen

Advies over milieukeuringen. Bouwvergunning en bouwvergunningprocedures. Analyse van milieuvergunningen.

Risico-advisering

Due diligence. Advies inzake aansprakelijkheid voor schade aan het milieu en vergoeding van schade.

Afvalwetgeving

Advies over de afdichtingseisen van afvalstortplaatsen, inclusief nauwe samenwerking en uitwisseling met de milieuoverheden. Advies over afvalverwerkingsvoorschriften. Vertegenwoordiging bij overheidsinstanties.

Geschillen

Regulatory beroepen. Gerechtelijke beoordelingen. Milieuclaims. Risico- en herstelclaims.


Uw contactpersoon:
Kies lokale vestiging

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Nederland

Poland

Romania

Slovakia

Spain

act legal Uniekheid

Ontdek waarom act legal het nummer één advocatenkantoor van Europa is voor internationale business, zakelijke en commerciële klanten, investeerders, ondernemers en leidinggevenden.

Redenen om met ons te werken