Životní prostředí a odpady
Energetika
Přírodní zdroje

Životní prostředí a odpady

Předpisy a jejich dodržování

Poradenství v oblasti environmentálních předpisů a dekontaminačních povinností týkajících se těžby ropy a zemního plynu, problematiky odpadů a výroby potravin. Pomoc při plnění a dodržování povinností v oblasti ochrany životního prostředí stanovených pro společnosti působící v různých oblastech (např. maloobchod, ropa a plyn, energie, nemovitosti a stavebnictví atd.). Poradenství týkající se environmentálních závazků vyplývajících z provádění činností s možným dopadem na životní prostředí.

Povolení

Poradenství v oblasti environmentálních povolení potřebných pro provádění stavebních prací v různých odvětvích. Územní a stavební řízení (vliv plánované stavby na životní prostředí, ochrana vod a lesů). Hloubková analýza povolení v oblasti životního prostředí s ohledem na předpokládané činnosti s možným významným dopadem na životní prostředí v příslušné lokalitě.

Poradenství v oblasti rizik

Due diligence. Poradenství v oblasti odpovědnosti za škody na životním prostředí a náhrady škod.

Odpadové hospodářství

Poradenství ohledně požadavků na skládkování odpadu, včetně úzké spolupráce s veřejnými orgány v oblasti životního prostředí v této oblasti. Poradenství k předpisům o likvidaci odpadu. Plnění zákonných povinností původce odpadu. Sběr a využití odpadu. Přeshraniční přeprava odpadu. Sestavování interních pokynů týkajících se likvidace odpadu. Zastupování před státním sektorem a orgány místní správy.

Soudní spory

Správní odvolání. Soudní přezkumy. Nároky týkající se životního prostředí. Rizika a nároky na odškodnění.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi