Životné prostredie
Energia
Prírodné zdroje

Životné prostredie

Regulatorika a súlad s právnymi predpismi

Pomoc v záležitostiach súladu. Poradenstvo v oblasti environmentálnych predpisov a dekontaminačných povinností týkajúcich sa ťažby ropy a plynu, likvidácie odpadu a výroby potravín. Pomoc pri plnení povinností v oblasti ochrany životného prostredia (maloobchod, ropa a plyn, energia, nehnuteľnosti a stavebníctvo atď.).

Povolenia

Poradenstvo v oblasti environmentálnych schválení. Územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Analýza environmentálnych povolení.

Poradenstvo v oblasti rizika

Due diligence. Poradenstvo v oblasti zodpovednosti za škody na životnom prostredí a náhrady škody.

Odpadové hospodárstvo

Poradenstvo v oblasti požiadaviek na zapečatenie skládok odpadu vrátane úzkej spolupráce a výmen s orgánmi verejnej správy v oblasti životného prostredia. Rady o predpisoch o zneškodňovaní odpadu. Zastupovanie pred vládnymi orgánmi.

Súdne spory

Regulačné odvolania. Súdne preskúmania. Environmentálne nároky. Riziko a nároky na nápravu.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať