Околна среда
Енергетика
Природни ресурси

Околна среда

Опазването на околната среда и енергийните технологии/енергийната ефективност са всеобхватни предизвикателства - ние подкрепяме нашите клиенти в справянето с юридическите аспекти.

Нормативна уредба и съответствие

Съдействие по въпроси, свързани със спазването на законодателството. Консултации относно нормативната уредба в областта на околната среда и задълженията за деконтаминация във връзка с добива на нефт и газ, изхвърлянето на отпадъци и производството на храни. Съдействие във връзка със задълженията за опазване на околната среда (търговия на дребно, нефт и газ, енергетика, недвижими имоти, строителство и т.н.).

Разрешителни

Консултации относно разрешителни, свързани с околната среда. Процедури за издаване на разрешителни за проектиране и разрешения за строеж. Анализ на разрешителните за опазване на околната среда.

Консултантски услуги по отношение на риска

Комплексна проверка. Консултации относно отговорността за вреди, причинени на околната среда, и обезщетението за вреди.

Закон за отпадъците

Консултации относно изискванията за запечатване на депа за отпадъци, включително тясно сътрудничество и обмен на информация с публичните органи по околна среда. Консултации относно нормативната уредба за депониране на отпадъци. Представителство пред държавни органи.

Съдебен процес

Обжалване на нормативни актове. Съдебни преразглеждания. Искове, свързани с околната среда. Искове, свързани с риска и средствата за защита.

 


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас