Природни ресурси
Енергетика
Околна среда

Природни ресурси

Опазването на околната среда и енергийните технологии/енергийната ефективност са всеобхватни предизвикателства - ние подкрепяме нашите клиенти в справянето с юридическите аспекти.

Регулиране и съответствие

Съответствие с нормативната уредба в областта на околната среда и планирането. Въпроси, свързани с околната среда. Оценка на въздействието. Използване на земята. Издаване на разрешителни. Надлежна проверка и управление на риска. Взаимодействие с регулаторните органи.

Нефт и газ

Наземни и офшорни периметри. Концесиониране, изграждане, финансиране и експлоатация на инфраструктура за нефт и газ.

Възобновяеми енергийни източници

Придобиване на вятърни и соларни паркове. Структуриране на сделки по сливания и придобивания, финансиране и комплексна проверка.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас