Zasoby Naturalne
Energetyka
Ochrona środowiska

Zasoby Naturalne

Zagadnienia regulacyjne i compliance

Zgodność z przepisami prawa ochrony środowiska. Kwestie związane z ochroną środowiska. Ocena oddziaływania na środowisko. Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zezwolenia i kocesje. Badania due diligence i zarządzanie ryzykiem. Kontakt z organami regulacyjnymi.

Ropa naftowa i gaz ziemny

Złoża lądowe i morskie. Koncesje, budowa, finansowanie i eksploatacja infrastruktury naftowej i gazowej.

Odnawialne źródła energii

Nabywanie farm wiatrowych i słonecznych. Strukturyzacja transakcji fuzji i przejęć, finansowanie i badania due diligence.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?