Ochrona środowiska
Energetyka
Zasoby Naturalne

Ochrona środowiska

Zagadnienia regulacyjne i compliance

Wsparcie w zakresie compliance. Doradztwo w zakresie przepisów prawa ochrony środowiska i obowiązków usuwania zanieczyszczeń przy wydobyciu ropy i gazów, utylizacji odpadów i produkcji żywności. Wsparcie w wykonywaniu obowiązków związanych z ochroną środowiska.

Zezwolenia i decyzje

Doradztwo w zakresie uzyskiwania decyzji i zezwoleń środowiskowych. Postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwoleń na budowę. Analiza pozwoleń środowiskowych.

Ocena ryzyka

Due diligence. Doradztwo w zakresie odpowiedzialności za szkody w środowisku naturalnym oraz odszkodowań.

Prawo o odpadach

Doradztwo w zakresie wymagań dotyczących uszczelniania składowisk odpadów, w tym ścisła współpraca i kontakty z organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. Doradztwo w zakresie przepisów dotyczących gospodarki odpadami. Reprezentacja przed organami.

Spory sądowe

Odwołania składane w organach regulacyjnych. Postępowania sądowe. Roszczenia związane z naruszeniami w zakresie ochrony środowiska. Roszczenia odszkodowawcze.

 


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?