Energia
Prírodné zdroje
Životné prostredie

Energia

Ochrana životného prostredia a Energetické technológie / Energtická účinnosť sú zaťažkávajúce skúšky - podporujeme našich Klientov profesionálnym pokrytím právnej stránky veci.

Regulatorika a súlad s právnymi predpismi

Záleží na clách, koncesiách a licenciách. Rozhranie s regulačnými orgánmi. Osobné a online školenia šité na mieru o dodržiavaní energetických zákonov, ako napríklad zneužívanie trhu alebo manipulácia.

Elektrina, zemný plyn a energie

Poradenstvo spoločnostiam poskytujúcim verejné služby. Obstarávanie a obchodovanie s elektrinou a plynom. Dovoz, vývoz, skladovanie a distribúcia energie. Získanie, modernizácia a rekonštrukcia existujúcich energetických zariadení. Financovanie energetických projektov. Koncesie na distribúciu plynu a elektriny.

Vyšetrovania trhu s energiou

Pomoc na mieste počas neohlásených inšpwkcií regulačných úradov. Zastupovanie pred štátnymi orgánmi a pred súdmi v prípade porušenia energetického práva a vyšetrovania. Monitorovanie implementácie nápravných opatrení. Príprava vnútorných politík a poskytovanie školení s nimi súvisiacich.

E-mobilita

Mobilita, energia a digitálna infraštruktúra. Dáta a platobné riešenia. Systémy riadenia napájania. Dohody o poskytnutí inštalácie nabíjacieho bodu. Pomoc pri rozvoji infraštruktúry elektronickej mobility. Financovanie elektronickej mobility. Interakcia so štátnymi orgánmi.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať