Операции
Несъстоятелност
Преструктуриране

Операции

Ние сме решени да намерим идеалното средство за помощ дори и в най-трудните ситуации.

Статус на акционерите

(Двупосочни) тръстове. Преструктуриране на инвеститори. Избягване на кризи на доверието. Разпускане на сложни акционерни структури.

Управителни и надзорни органи

Председателстване на надзорни органи. Стабилизиране на управлението. Поемане на оперативна отговорност. Намаляване на сложността. Управление на кризи. Комуникация.

Отчитане

Постигане на прозрачност. Ориентиране на процедурите за контрол. Мониторинг на отчитането.

Финанси

Осигуряване на финансиране. Организиране на споразумения за обединяване на гаранции. Наблюдение на използването на средствата. Контрол на споразуменията. Мерки за облекчаване на дълга.

Преструктуриране

Прилагане на становища за преструктуриране. Запазване на ликвидността. Съхраняване на активи. Намаляване на разходите. Правни консултации по въпроси, свързани с несъстоятелността.

Сливания и придобивания | Напускане

Определяне на стратегия за напускане. Организиране на стая за данни. Контрол и изпълнение на сделки по сливания и придобивания. Организиране на тръжни процедури.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас