Преструктуриране
Несъстоятелност
Операции

Преструктуриране

Ние сме решени да намерим идеалното средство за помощ, дори в най-трудните ситуации.

Намаляване на разходите

Оптимизиране на търговските взаимоотношения. Премествания. Закриване на губещи части на компанията. Аутсорсинг. Оптимизиране на режийните разходи и прекия персонал. Споразумения за преструктуриране. Гъвкаво изпълнение. Промяна на тарифната среда. Коригиране на съществуващите споразумения на дружеството.

Кредитор | Акционер | Бизнес партньор

Идентифициране на риска. Разработване на варианти за водене на преговори при криза. Мерки за избягване на фалит. Осигуряване и прилагане на правата на кредиторите. Защита срещу искове. Защита срещу рискове от избягване на производство по несъстоятелност. Представителство в комитетите на кредиторите.

Финансово преструктуриране

Организиране на банкови пулове. Договаряне на мостови заеми. Договаряне на нови парични линии. Осигуряване на допълнително финансиране. Сделки за продажба и обратен лизинг. Замяна на дълг с капитал.

Защита на заемодателите

Надзор на мерките за реорганизация. Контрол на разпореждането със средства и сигурност. Оптимизиране на процеса на реализация на сигурността. Решения за попечителство. Продажба на вземания по кредити.

Специални ситуации

За повече информация относно специалните услуги, моля, кликнете тук.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас